Over ons

Betere patiënteninformatie is gunstig voor alle stakeholders in de zorg!
Een goed geïnformeerde patiënt is therapietrouw, minder angstig voor zijn behandeling, herstelt sneller en leeft langer. Bovendien kan de patiënt zijn zorgverlener helpen met optimaliseren van de informatievoorziening en een digitale informed consent geven.

De missie van Informed is gebaseerd op bovenstaande visie op de medische sector en geeft goed weer waarom wij zo graag de patiëntinformatie verbeteren. Begrijp onze visie nog beter door deze animatie af te spelen!

Het Team

Informed is opgericht door vier bevlogen entrepreneurs.

Stijn de Vries
Dr. Stijn de Vries - co-founder

Als praktiserend uroloog streeft Stijn in zijn dagelijkse praktijk naar excellente behandelingen. Hij ervaart en ziet dagelijks de complexiteit van gedeelde en geïnformeerde besluitvorming in samenwerking met de patiënt. Vanuit deze probleemstelling zijn we met Informed gestart. De rol van Stijn voor Informed is zeer belangrijk als verbinding met de gehele medische sector. Niet alleen zijn wetenschappelijke kennis en input, maar ook de mogelijkheid om onderzoek bij zijn patiënten te doen is van groot belang.

Irene van Bentum
Irene van Bentum - co-founder

Creatief ondernemen vraagt om het inzetten van talent en netwerk. Irene wil met haar communicatie- sales- en ondernemerstalent niet alleen waarde creëren, maar ook realiseren. Dat betekent dat ze groter durft te denken en doen. Het gaat om de toegevoegde waarde voor de eindgebruiker, of dat nu een arts of patiënt is! Door samenwerking met de andere partners raakte ze bevlogen over het Informed concept. Je hoeft niet op elkaar te lijken om succesvol te zijn! Het is juist boeiend om vanuit complementaire expertise en met een verschillende achtergrond aan eenzelfde belang te werken.

Jurg Benders
Jurg Benders - advisor

Al jaren werkzaam als ondernemer in de competitieve online en social media wereld. Jurg heeft een uitgebreid trackrecord op het gebied van online oplossingen, online vermarkten en schaalbare concepten ontwikkelen. De juiste informatie, op het juiste moment aan de doelgroep tonen, is één van de redenen voor hem om het Informed concept als een grote kans te zien.

Carel van Apeldoorn
Carel van Apeldoorn - advisor

Woonachtig in China raakte Carel in eerste instantie betrokken bij Informed vanuit zijn internationale netwerk en contacten. In de afgelopen twintig jaar heeft hij een uitgebreid trackrecord opgebouwd in de start-up, scale-up en investor wereld. Meerdere bedrijven en concepten zijn van scratch tot verkoop door Carel begeleid. In deze spannende groeifase van Informed is hij direct betrokken bij de uitrol van onze oplossing.

Selwyn Steenbergen
Selwyn Steenbergen - 3D artist

Na al een jaar meebouwen aan de medische bibliotheek en workflow van Informed bedacht Selwyn ook zijn afstudeeronderzoek vanuit Informed te doen. Daadwerkelijke patiënten werden via artsen en gebruikers van Informed ondervraagd over het gebruiksgemak en de mogelijkheden van 'Tailored Content' via onze animaties. Een prachtig onderzoek voor Industrieel Ontwerpen aan de TU Delft met als resultaat, afgestudeerd met een klinkend eindcijfer! De doorontwikkeling en optimale workflow van Informed is bij Selwyn in goede handen!

>Björn van der Scheer
Björn van der Scheer - 3D artist

Via zijn grafische opleiding en stage bij een creatief buro kwam Björn in aanraking met Blender. Naast het gebruiken van deze software voor het ontwikkelen van games werd hij enthousiast over de mogelijkheden om er ook animaties mee te maken. Bij Informed heeft hij zijn talent verder uitgebouwd door de grote hoeveelheid scripts die dagelijks via Blender worden verwerkt. Daarnaast is hij actief in het optimaliseren en vinden van slimme aanvullende tools, programma's en modules om de workflow van Informed continu te verbeteren.

>Thijs van den Elsen
Thijs van den Elsen - 3D artist

Tijdens zijn studie Game Art Animation lag de focus op animeren en 3D-modeling voor de game industrie. Tijdens zijn stage en afstuderen ontdekt Thijs dat een medische animatie die hij maakt, met als doel de communicatie tussen arts en patiënt te verbeteren, werkt. Via het netwerk wordt hij op Informed geattendeerd waardoor hij sinds kort zijn creatieve talent inzet om volop Informed animaties, die voldoen aan de hoge kwaliteitseisen van patiënt en arts, te produceren.

>Thijs van den Elsen
Lars de Wit - 3D artist

Door tijdens zijn studie Multimedia en Communicatie al volop aan video-editing te doen heeft Lars zich alle benodigde producer kennis eigen gemaakt. Niet alleen enthousiast meedenken over heldere voiceoverscripts, maar ook voor een combinatie van reallife beelden met geanimeerde scènes draait Lars zijn hand niet om. De vraag voor deze multimediale oplossingen neemt dagelijks toe waardoor zijn rol in het informed team een belangrijke plaats inneemt!