Download now! We’ve produced animated videos about COVID-19 vaccine and drug research in multiple languages.

Below you will find 12 animated videos about COVID-19 in multiple languages. These videos were made with the help of the EAU Patient Information Working group and the Corona team of the Franciscus Gasthuis & Vlietland Hospital (the Netherlands), Erasmus Medical Centre (the Netherlands) and Voicebooking.com.

Click on the image to watch and download the video for your own use.

Nederlands:

De meesten van ons hebben toegang tot allerhande informatie via internet en de media èn zelf bijgedragen aan het delen van informatie over de Covid-19 pandemie. De enorme hoeveelheid nieuws en informatie heeft echter ook geleid tot een reeks uitdagingen die we nog niet eerder zagen. Want Welke informatie is het meest betrouwbaar? en Hoe kunnen er zoveel tegenstrijdigheden zijn?

Het is onze missie om met behulp van heldere animaties èn zorgverleners, patiënten en families optimaal te informeren en daarom hebben we nog twee aanvullende Covid-19 videos ontwikkeld. De inhoud is samengesteld uit de input van ons medische netwerk en toont het deskundige werk dat alle #virologen, medische laboratoria en onderzoekers verzetten om zo snel mogelijk een oplossing te bieden. Gebruik deze belangeloos geproduceerde animaties en deel de video’s met je netwerk, familie en vrienden, want kennis kan iedereen helpen in deze situatie. Hopelijk komt er snel een verantwoord, veilig en goed werkend vaccin tegen Covid voor iedereen!

English :

Most of us have access to a variety of information via the Internet and the media, and have contributed to sharing information about the Covid-19 pandemic. However, the overload of news and information has also led to a series of challenges that we haven’t seen before. Which information is the most reliable? and How can there be so many contradictions?

It is our mission to inform and empower patients and families with the help of caretakers and specialists via our 3d-animations, that is why we have developed two additional Covid-19 videos. The content is curated via input from our medical network and shows the expert work of all #virologists, medical labs and medical researchers to provide a solution as quickly as possible. Download these free of charge produced animations and share them with your network, family and friends, while knowledge can help everyone in this situation. Hopefully there will be a safe and effective vaccine against Covid for everyone soon!